Power Platform blogs webbanner

Ontwikkelaars, maak je geen zorgen: Low-code kost je niet je baan

Steeds meer bedrijven stappen over op systemen als Microsoft Power Platform om hun productiviteit te verhogen, de tekorten aan IT-specialisten te verminderen en hun digitale transformatie te versnellen. Maar IT-teams die low-code als een bedreiging zien, hebben het bij het verkeerde eind.

Lees de blog of vraag direct onze expertise aan en ontdek de mogelijkheden van Power Platform.

Expertise aanvragen

“De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven.”

Mark Twain voelde zich genoodzaakt om deze woorden te gebruiken nadat hij in 1897 uit de US was vertrokken en geruchten de ronde deden dat hij was overleden. Professionele ontwikkelaars kunnen wel eens hetzelfde zeggen in 2022, met de enorme opmars van low-code-ontwikkeling.

Steeds meer bedrijven stappen over op systemen als Microsoft Power Platform om hun productiviteit te verhogen, de tekorten aan IT-specialisten te verminderen en hun digitale transformatie te versnellen. Durfkapitaalinvesteringen in low-code oplossingen zijn in 2021 vervijfvoudigd. Daarnaast verwacht Gartner dat tegen 2025 75% van de zakelijke applicaties ontwikkeld zal worden met behulp van low-code.

Maar IT-teams die low-code als een bedreiging zien, hebben het bij het verkeerde eind. Collega's zonder programmeerervaring applicaties laten ontwikkelen, is juist een kans. Het is daarnaast onvermijdelijk, maar tegelijkertijd een belangrijke reden waarom bedrijven nog ver in de toekomst van professionele ontwikkelaars afhankelijk zullen zijn. We leggen uit waarom.

Kansen en evolutie

Voor professionele ontwikkelaars betekenen low-code oplossingen dat ze minder tijd kwijt zijn aan simpele, repeterende werkzaamheden en zich meer kunnen richten op strategische initiatieven om innovatie te bevorderen en technische achterstanden weg te werken. Het tijdrovende ‘gefröbel’ dat komt kijken bij het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van applicaties valt weg of wordt overgedragen aan anderen.

Ontwikkelaars kunnen zich afvragen waarom ze per se de ontwikkelframeworks waar ze zelf voor hebben gekozen, moeten vervangen door nieuwe systemen. Of waarom zij genoegen moeten nemen met lagere controle- en configuratieniveaus dan die van professionele oplossingen voor applicatieontwikkeling.

Maar daar gaat het helmaal niet om. Ontwikkelaars moeten juist vragen waarom ze zoveel tijd moeten besteden aan repeterende, handmatige taken die net zo goed door low-code systemen kunnen worden gedaan. 

Steeds meer professionele ontwikkelaars beschouwen low-code-ontwikkeling dan ook als een essentieel onderdeel van hun algehele vaardigheden. En van deze IT-professionals noemt 64% low-code als de oplossing waar zij als eerste op teruggrijpen wanneer ze tegen problemen aanlopen. Zo kunnen professionele ontwikkelaars veel tijd kwijt zijn aan het schrijven van codes, wat een AI-systeem ook voor hen kan doen. Zij kunnen low-code systemen de equivalente code laten schrijven en daar vervolgens hun eigen vaardigheden op loslaten om de low-code-oplossing naar een ‘hoger niveau te tillen’ en doeltreffender te maken.

“Door de verantwoordelijkheid voor applicatieontwikkeling over te hevelen naar andere teams kunnen ontwikkelaars megaproductief zijn en kunnen bedrijven complexere dingen doen met minder moeite.”  Stefan Mischook, KillerSites

Het is aan de IT-teams om de taken en verantwoordelijkheden van professionele ontwikkelaars af te stemmen op deze nieuwe realiteit die als gevolg van low-code-ontwikkeling is ontstaan, maar die nu eenmaal onvermijdelijk deel uitmaakt van de evolutie van ontwikkelingstechnologie.

Er dienen zich continu nieuwe oplossingen aan die repeterende handelingen tijdens het ontwikkelingsproces efficiënter maken, zoals WordPress en PHP dat in de afgelopen decennia deden voor het ontwikkelen van websites. Goede ontwikkelaars leren hoe zij deze nieuwe oplossingen in hun eigen voordeel kunnen inzetten.

Omzet en verantwoordelijkheid

Het punt van Stefan Mischook en het voorbeeld van WordPress en PHP zijn bedoeld ter illustratie. In beide gevallen vreesden ontwikkelaars dat ze met de komst van deze nieuwe technologieën wel eens overbodig zouden kunnen worden. Het tegendeel bleek waar. In beide gevallen werd hun functie anders, maar belangrijker.

Hetzelfde zal gebeuren bij low-code-ontwikkeling.

Om het rendement op hun investering in low-code te maximaliseren, moeten bedrijven het gebruik van low-code-ontwikkeling binnen de gehele organisatie opschalen. Met ons werk voor Rabobank, bijvoorbeeld, stelden we de medewerkers in staat om binnen slechts twaalf maanden 1.500 applicaties te bouwen. Zo creëerden we een concurrentievoordeel voor de bank in de van oudsher traag veranderende, risicomijdende financiële sector.

Risico is hier het sleutelwoord. Vereenvoudigde ontwikkelomgevingen die het ontwikkelproces ook voor nieuwe gebruikers toegankelijk maken, zoals WordPress, PHP of low-code oplossingen, kunnen aanzienlijke bedrijfsrisico's met zich meebrengen op het gebied van gegevensbeveiliging, systeemconnectiviteit en ‘schaduw-IT’ (technologie die niet officieel is goedgekeurd door de IT-afdeling).

Als het gaat om low-code-ontwikkeling moeten deze risico's beheerd worden door middel van effectieve governance, monitoring, tests, onderhoud, ondersteuning en documentatie. Al deze aspecten vragen direct vanaf de allereerste implementatie (en daarvoor al) om ervaren ontwikkelaars.

IT-teams kunnen daarvoor Centers of Excellence of ‘fusion teams’ (multidisciplinaire teams die slechts voor een deel uit IT’ers bestaan) implementeren om dit binnen het bedrijf te ondersteunen. Maar welk model ze ook kiezen, organisaties zullen altijd afhankelijk blijven van de expertise van professionele ontwikkelaars om low-code-ontwikkeling op te schalen en de geboden productiviteitswinst te behalen, zonder dat de beveiliging in het geding komt.

Een goede analogie hiervoor is de serie Westworld. Er kan worden geschoten, maar het zijn gecontroleerde vuurgevechten. En dat maakt een wereld van verschil.

Perfect op hun plek

Low-code-ontwikkeling krijgt momenteel terecht alle aandacht, omdat het bedrijven een oplossing biedt voor het toenemende tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Vooral wat betreft de schreeuwende vraag naar data- en IT-professionals.

Door de verantwoordelijkheden voor de ontwikkeling ook bij niet-programmeurs binnen de onderneming neer te leggen, kunnen bedrijven hun IT-teams weer inzetten voor werkzaamheden die van meer strategisch belang zijn. Zo halen ze meer rendement uit hun IT-capaciteit en vergroten ze de waarde ervan.

En dat is nog niet alles. Naarmate bedrijven low-code-ontwikkeling beter beheersen, wordt het belang van applicatieontwikkeling op maat ook duidelijker. Low-code oplossingen zijn nu eenmaal niet bedoeld om gecompliceerde bedrijfsapplicaties te vervangen die alleen door ervaren teams kunnen worden ontwikkeld.

Professionele ontwikkelaars zullen altijd nodig blijven, met of zonder low-code systemen, maar ook dánkzij low-code systemen. Het is aan ontwikkelaars om anderen te helpen de mogelijkheden van deze nieuwe technologieën optimaal te benutten. Want daar kan geen low-code tegenop.

Wil je meer weten over onze ervaringen en het volledige potentieel van je teams benutten? Neem vandaag nog contact met ons op.

Social Sharing block