Sogeti devops nieuwe standaard the end of end-to-end testing

DevOps Teams

DevOps is een cross-functionele systeem engineering cultuur. Het is gericht op het samenbrengen van systeemontwikkeling (Dev) en systeemoperaties (Ops) met het vermogen om snel, goedkoop, flexibel en met voldoende kwaliteit te creëren en te leveren. Belangrijk hierbij is dat het team als geheel verantwoordelijk is voor de kwaliteit.

Naar DevOps services

Elke IT-verantwoordelijke doet wel eens een beroep op externe IT-specialisten: wanneer je bijvoorbeeld onevenredig veel tijd kwijt bent aan het up & running houden van legacy systemen. Of als je te maken hebt met een seizoens- gebonden piekbelasting waardoor applicaties en ondersteuning moeten worden op- en afgeschaald. Maar ook als er sprake is van tijdelijke behoefte aan heel specifieke IT-kennis, die nodig is voor de realisatie van een innovatief product of dienst.

Wat is een DevOps Team?

DevOps is een cross-functionele systeem engineering cultuur. Het is gericht op het samenbrengen van systeemontwikkeling (Dev) en systeemoperaties (Ops) met het vermogen om snel, goedkoop, flexibel en met voldoende kwaliteit te creëren en te leveren. Belangrijk hierbij is dat het team als geheel verantwoordelijk is voor de kwaliteit.

Meestal worden andere soorten expertise, zoals Business Analysis en Quality Assurance (inclusief testen), in het team geïntegreerd. DevOps is gericht op het oplossen van inefficiënties binnen het productieproces van systemen. De teamleden werken in korte cyclische periodes samen aan concreet resultaat, werken met korte lijnen en schakelen moeiteloos. Een DevOps cultuur heeft een Agile mindset die kan worden ondersteund/geïmplementeerd door bijvoorbeeld het Scrum framework.

Hoe werkt DevOps?

In een DevOps-model zijn ontwikkelings- en operationele teams niet langer 'silo's'. Soms smelten deze twee teams samen tot één waar de engineers over de hele levenscyclus van de applicatie werken - van ontwikkeling en test tot implementatie en operations - en over een reeks multidisciplinaire vaardigheden beschikken.

DevOps-teams gebruiken tools om processen te automatiseren en te versnellen, wat de betrouwbaarheid ten goede komt. Een DevOps-toolchain helpt teams belangrijke DevOps-fundamenten aan te pakken, waaronder continue integratie, continue levering, automatisering en samenwerking.

DevOps-waarden worden soms ook toegepast op andere teams dan ontwikkeling. Wanneer beveiligingsteams een DevOps-aanpak hanteren, is beveiliging een actief en geïntegreerd onderdeel van het ontwikkelingsproces. Dit wordt DevSecOps genoemd.

Waarom een DevOps team?

Naast een motiverende omgeving voor de betrokken professionals, zien we in de praktijk dat het werken met DevOps teams een aantal andere voordelen biedt:

1. De integrale aanpak
De integrale aanpak zorgt voor een beter doordacht en completer eindproduct of dienst, omdat alle denkbare aspecten vanaf het eerste moment worden meegenomen. Bij het ontwerpen en bouwen van de software wordt bijvoorbeeld direct nagedacht over wat er nodig is voor de livegang en het beheer. Ook is er continu aandacht voor kwaliteit en dat maakt het op te leveren product nóg waardevoller.

2. Dezelfde samenstelling DevOps teams
Hoe goed de individuele specialisten ook zijn, elk nieuw team heeft een leercurve. Men moet wennen aan de werkwijze en bepalen hoe taken en verantwoordelijkheden het best kunnen worden verdeeld. Hetzelfde geldt voor de inzet van ieders kennis en talenten, de ervaring leert pas hoe je deze optimaal benut. IT-professionals van Sogeti zijn gewend om in DevOps teams te werken en kennen het klappen van de zweep. Daarom zijn zij in elke samenstelling snel inzetbaar én productief. Bovendien werken de DevOps teams van Sogeti zoveel mogelijk met dezelfde samenstelling van personen. Daar kan geen nieuw samengesteld team tegenop. 

Wanneer zet je On-Demand DevOps teams in?

De IT-organisatie draagt direct en indirect bij aan de doelstellingen van je organisatie. Zij zorgt voor een goed werkende IT-infrastructuur die altijd up-to-date en goed beveiligd is. Het is de Haarlemmerolie voor je bedrijf. Daar sta je als bestuurder en medewerker pas bij stil als er onverhoopt iets níet meer werkt zoals het zou moeten.

Op deze momenten kun je de inzet van een On-Demand DevOps team overwegen:

  • Gebrek aan capaciteit
  • Unieke expertise en
  • knowhow
  • Makkelijk op- en afschalen
  • Strategische keuzes
  • Innovatie en inspiratie

Maximaliseer het rendement van een On-Demand DevOps team

Het inhuren van een On-Demand DevOps team is één ding, maar hoe maximaliseer je het rendement van deze investering? Zorg dat het On-Demand team goed landt in je organisatie. Dat het direct aan de slag kan met een duidelijk afgebakende opdracht. En dat de door hen meegebrachte kennis en kunde nu én in de toekomst goed kan worden benut.

1. Let op persoonlijke en culture fit
Een persoonlijke en culturele fit bepaal je door jezelf een aantal vragen te stellen: Wat zijn de kenmerken van je organisatiecultuur? Is er sprake van een sterke commerciële drive? Wordt er veel tijd besteed aan overleg of doen jullie vooral en denken daarna? Hoe zit het met onderlinge afhankelijkheden, heb je te maken met één of meerdere beslismomenten? In sommige gevallen heb je het meest aan personen die goed kunnen polderen. In andere gevallen krijgen (en houden) alleen ‘cowboys’ de boel in beweging. Voorzie je op voorhand dingen die onnodig kunnen frustreren of demotiveren? Maak deze dan direct bespreekbaar en kijk of er andere oplossingen mogelijk zijn.

2. Zorg voor duidelijk afgebakende projecten en doelstellingen
Maak voor je eigen organisatie en voor het On-Demand DevOps team haarscherp duidelijk wat er wél, maar ook vooral wat er níet van hen wordt verwacht. Aan welke code wil je dat er wordt gewerkt? Welke taken en verantwoordelijkheden zitten hieraan vast? Is er bewust een keuze gemaakt voor gebruik van bepaalde technologieën? Ligt de werkwijze vast, of is deze bespreekbaar? Laat geen ruimte voor aannames, verschillende interpretaties en onnodige miscommunicatie.

3. Neem kwaliteit en veiligheid als uitgangspunt
Als het goed is, heeft het On-Demand DevOps team kwaliteit en veiligheid van software hoog in het vaandel staan. Verzeker je ervan dat zowel het management als de medewerkers in je organisatie zich ook bewust zijn van het belang hiervan. Kwalitatief hoogwaardige en veilige software zijn beide belangrijke pijlers van succes die aandacht, tijd en budget verdienen.

4. Verzeker je van een gezonde dosis realisme en onderling vertrouwen
Het klopt dat je met een On-Demand DevOps team een door de wol geverfde, op elkaar ingewerkte groep professionals binnenhaalt. Maar verwacht ook van hen geen wonderen in de eerst sprint. Ook deze mensen moeten voet aan de grond krijgen voordat ze vaart kunnen maken en tastbare producten opleveren.

Een tweede veelvoorkomende misvatting is dat de inzet van meerdere DevOps teams de output evenredig versnelt. Vergelijk het met 4 zwangere vrouwen; zet je die bij elkaar, dan hebben ze nog steeds 9 maanden nodig om hun zwangerschap te volbrengen. Meerdere teams kunnen gezamenlijk uiteindelijk wel méér opleveren.

En tenslotte is het belangrijk dat je werkt vanuit onderling vertrouwen. Ga er vanuit dat iedereen een maximale bijdrage wil leveren aan het gestelde doel; dat geeft teamleden letterlijk en figuurlijk de ruimte om hun beste beentje voor te zetten. Mocht uiteindelijk blijken dat bijsturen of correctie nodig is, doe dat dan op een constructieve manier.

Hoe DevOps in te voeren

Om DevOps in te voeren moet je eerst de teams, tools en processen die uw organisatie momenteel gebruikt evalueren en eventueel veranderen of verwijderen. Het betekent de nodige infrastructuur opbouwen om teams de autonomie te geven om hun producten te bouwen, in te zetten en te beheren zonder al te veel op externe teams te hoeven vertrouwen.

DevOps-cultuur
In een DevOps-cultuur omarmen teams nieuwe manieren van werken met meer samenwerking en communicatie. Het is een afstemming van mensen, processen en hulpmiddelen op een meer uniforme klantgerichtheid. Multidisciplinaire teams zijn verantwoordelijk voor de gehele levenscyclus van een product.

Voortdurend leren
Organisaties die DevOps goed doen, zijn plaatsen waar experimenteren en het nemen van risico's worden aangemoedigd. Waar buiten de gebaande paden denken de norm is, en falen wordt gezien als een natuurlijk onderdeel van leren en verbeteren.

Agile
Agile-methodes zijn immens populair in de software-industrie, omdat ze teams in staat stellen flexibel en goed georganiseerd te zijn, en te reageren op veranderingen. DevOps is een culturele verschuiving die de samenwerking bevordert tussen degenen die software bouwen en onderhouden. Wanneer agile en DevOps samen worden gebruikt, leiden ze tot hoge efficiëntie en betrouwbaarheid.

Waarom de DevOps teams van Sogeti?

Sogetisten hebben een passie voor technologie. Het zijn energieke en gepassioneerde mannen en vrouwen die gewend zijn om hun handen uit de mouwen te steken. Ze besteden hun tijd niet aan het maandenlang bijschaven van flitsende PowerPoint presentaties. Ze werken wel graag, samen met de klant, aan excellente softwareoplossingen. Informeel, open en benaderbaar brengen ze harde technologie terug naar de menselijke maat.

"Concreet resultaat staat bovenaan ons lijstje, maar de manier waarop we dat realiseren is minstens zo belangrijk."

Brede en diepe kennis
Voor wat betreft de inzet van DevOps teams is Sogeti een van de weinige partijen in Nederland die volledige teams kunnen leveren zowel lokaal als nearshore als offshore. Ze hebben met hun ruim 2.000 medewerkers alle expertises in huis en kunnen daardoor teams samenstellen waarin alle relevante specialismes zijn vertegenwoordigd. Er wordt gebruikgemaakt van bewezen best practices en methodes. Bovendien zijn desgewenst collega’s op afroep beschikbaar om het DevOps team aan te vullen. Samen hebben we antwoord op elke klantvraag over IT-ontwikkeling, implementatie en beheer.

En last but not least: je mag ons afrekenen op het resultaat.

Zeg je Sogeti, dan zeg je kwaliteit
Kwaliteit zit in ons DNA, het maakt deel uit van onze cultuur. Elke Sogeti medewerker wordt gestimuleerd om op zijn/haar eigen vakgebied altijd het beste resultaat neer te zetten. Niet alleen de testers, maar ook de ontwikkelaars worden opgeleid en bijgeschoold op het gebied van testen. Duidelijke, schone en consistent geteste code zorgt voor goed functionerende producten en is bovendien de beste documentatie die er is.

"Opgeleverde softwarecode moet lezen als een spannend boek."

DevOps Squads
Ook bij Sogeti maken we graag gebruik van jong talent, dat is op zich niet zo bijzonder. Wij onderscheiden
ons echter wel met de manier waarop we deze ruwe diamanten bij onze klanten inzetten. Jonge IT-professionals zijn bekend met de nieuwste technologieën. Daarnaast zijn ze snel van begrip, innovatief, oplossingsgericht, maatschappelijk
bewust en communicatief sterk. Deze kwaliteiten voegen wij samen in zogenaamde ‘DevOps Squads’. Deze worden op elk gewenst moment bij onze klanten ingezet om onze DevOps teams te helpen. Bij complexe vraagstukken die vragen om net een ander perspectief, of om vastgelopen projecten weer vlot te trekken.

Tot slot

‘The proof of the pudding is in the eating’ geldt zeker ook voor On-Demand DevOps teams. In deze e-guide hebben we tips en handvatten gegeven waarmee je de voordelen en voorwaarden kunt afwegen. Ze helpen je op weg om samen met je (management en business) collega’s te overwegen of On-Demand DevOps teams een antwoord zijn op jullie eigen IT-vraagstukken.

Heb je behoefte aan een klankbord voor specifieke vragen of wil je weten wat wij voor jullie kunnen doen? Neem dan contact op en laat je informeren over hoe Sogeti DevOps teams kwaliteit en duurzaamheid van de producten die ze opleveren garanderen.

We gaan graag met je in gesprek.

Ja, ik wil een DevOps team